Sekretariat

Sekretariatet for for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser består af et centralt niveau, der fungerer som koordinationsenhed og kontaktled til Arbejdsmarkedsstyrelsen, og et decentralt niveau, der er tilknyttet tre underudvalg:

  • Mejeriindustri
  • Gartneri-, Land- og Skovbrug
  • Anlægsgartneri

Udvalget og koordinationsenheden har adresse på:


Jordbrugets Uddannelser

Agro Food Park 15

8200 Århus N

Tlf.: 8740 5410

E-mail: juhg@judd.dk


Underudvalg - Mejeriindustrien:

Sekretær Hanne Lindberg Greisen

Tlf.: 3377 3523

E-mail: hlg@di.dk


Underudvalg - Gartneri-, Land- og Skovbrug:

Sekretær, sekretariatsleder Henning Gregersen

Tlf.: 8740 5411

E-mail: juhg@judd.dk


Underudvalg - Anlægsgartneri:

Sekretær, uddannelseskonsulent Jette Christiansen

Tlf.: 3587 8736

E-mail: jec@bygud.dk


Sekretær, uddannelseskonsulent Anne Mette Brock Jensen

Tlf: 3587 8737

E-mail: amj@bygud.dk