Sekretariat

Sekretariatet for for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser består af et centralt niveau, der fungerer som koordinationsenhed og kontaktled til Arbejdsmarkedsstyrelsen, og et decentralt niveau, der er tilknyttet tre underudvalg:

  • Mejeriindustri
  • Gartneri-, Land- og Skovbrug
  • Anlægsgartneri

Udvalget og koordinationsenheden har adresse på:


Jordbrugets Uddannelser:

Agro Food Park 15

8200 Århus N

Tlf.: 5250 2345

E-mail: juhg@judd.dk


Underudvalg - Mejeriindustrien:

Chefkonsulent, advokat Hanne Lindberg Greisen

Tlf.: 3377 3523

E-mail: hlg@di.dk


Underudvalg - Gartneri-, Land- og Skovbrug:

Sekretariatsleder Henning Gregersen

Tlf.: 2137 9132

E-mail: juhg@judd.dk


Underudvalg - Anlægsgartneri:

Uddannelseskonsulent Mei-Li Carstensen

Tlf.: 3587 8726

E-mail: mhc@bygud.dk