Forside

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser er nedsat pr. 1. september 2000 i henhold til lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg.

Udvalget er paritetisk sammensat og består af formand og næstformand fra underudvalgene med i alt 8 medlemmer.


Om underudvalgenes aktiviteter se her:


Mejeriuddannelse


Jordbrugets Uddannelser


Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri