Forside

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser er nedsat pr. 1. september 2000 i henhold til lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg.

Udvalget er paritetisk sammensat og består af formand og næstformand fra underudvalgene med i alt 8 medlemmer.

 

Om underudvalgenes aktiviteter se her:

 

Mejeriuddannelse

 

Jordbrugets Uddannelser

 

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri