Udvalgssammensætning

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelser

Stephan Vinther Petersen

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Udkærsvej 15

Skejby

8200 Århus N.

Tlf.: 8740 3409

Mobil: 2680 5107

E-mail: svp@gls-a.dk

 

Thomas Møller

Fagligt Fælles Forbund

Rymarken 4

8210 Århus V

Tlf.: 88926620

Mobil: 2147 7767

E-mail: thomas.moller@3f.dk

Finn Ladegaard

Fagligkonsulent

Molestien 7

24450 København SV

Tlf.: 3818 7086

Mobil: 2366 6984

E-mail: fla@nnf.dk

 

Anlægsgartner Flemming Madsen

Fagligt Fælles Forbund

Kampmannsgade 4

1790 København V.

Tlf.: 7330 0820

Mobil: 2163 0949

E-mail: flemming.madsen@svendborg.dk

 

 

Uddannelseskonsulent Karin Olsen (Formand)

Fagligt Fælles Forbund

Kampmannsgade 4

1790 København V.

Tlf.: 8892 1071

Mobil: 2917 8790

E-mail: karin.olsen@3f.dk

 

Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand)

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

c/o DI

1787 København V.

Tlf.: 3377 3521

Mobil: 4097 1805

E-mail: nja@di.dk

 

Chris Hols Preuss

Landbrug & Fødevarer

Axeltorv 3

1609 København V

Tlf.: 2288 9996

E-mail: chhp@lf.dk

 

Direktør Per Boisen Andersen

Danske Havecentre

Hvidkærvej 29

5250 Odense SV

Tlf.: 6617 4489

Mobil: 2230 5389

E-mail: pb@danskehavecentre.dk

 

Fagforeningsformand Lars Gram

Danske Mejeristers Fagforening

Vester Alle 7

8000 Århus C.

Tlf.: 7015 0450

Mobil: 2325 4154

E-mail: lgr@forbundet.dk

 

Annette Esbjerg Jensen

Danske Anlægsgartnere

Sankt Knuds Vej 25

1903 Frederiksberg C

Mobil: 93 88 21 68

Email: aej@dag.dk

 

Anja Andrup

Faglig Fælles Forbund

Mølle Allé 26

2500 Valby

Tlf: 29 88 64 40

E-mail: anja.andrup@3f.dk